Aktualitete

VIDEO / DaIin pamjet se si mjetet ush tarake te Amerikes po i ngrejne ne ajer tan’ket ruse ne Ukraine vetem duke..

VIDEO / DaIin pamjet se si mjetet ush tarake te Amerikes po i ngrejne ne ajer tan’ket ruse ne Ukraine vetem duke..
SHlKO ME POSHTE!


SHlKO ME POSHTE!

-VIDEO / DaIin pamjet se si mjetet ush tarake te Amerikes po i ngrejne ne ajer tan’ket ruse ne Ukraine vetem duke..

-Ar mët e prodhuara në perëndim kanë fill.uar të japin ef ekt në fus hëbetejat e Ukrainës lindore rapo rtohet se së fundmi obusët e dhu ruar nga SH BA kanë nisur shka tërrojnë tan.ket ruse në betejën e fur ishme për Severodonetsk-un.

Një vi deo e publi kuar nga us htria e Ukra inës tregon zja.rrin e art ilerisë që me pas shkat ërron një ta nk dhe dy au tomj ete lu ftarake të këm bësorisë BMP ndërsa rak.eta me sa ktësi vde kje prurëse bien mbi to deri në 25 milje larg.

Related posts
Aktualitete

Fat I Madh !! Ne Kete Video Shihet Se Si Ush Tarit Amerikan Nuk I Hapet Parashuta Por Ne Fund Ndodh Mrekullia Duke..

Aktualitete

Thirrje Qeverise Se Kurtit ! E Keni ”Trenin E Fundit Per Ne Washington” Sa Me Shpejt Mbaro Pune Me Serbine..

Aktualitete

Albin Kurti Jep Lajmin E Madh Per Qytetaret : Pako E Fundit Ja Sa Ndihma Do Te Ndahen Per Penzioneret, Familjet Sociale Dhe..

Aktualitete

Po Te Ishte Tek Ne Shteti Si Duhet Dhe Po Te Kishte Ligj Ne Kosove, Rrahman Jasharaj Do Ndiqej PenaIisht..

Leave a Reply

Your email address will not be published.