Aktualitete

E PAPRlTUR / Putin thotë se Rusia sapo ka fiIIuar be tejën në kë vend të Ukraines i cili është…

E PAPRlTUR / Putin thotë se Rusia sapo ka fiIIuar be tejën në kë vend të Ukraines i cili është…
SHlKO ME POSHTE!


SHlKO ME POSHTE!

-E PAPRlTUR / Putin thotë se Rusia sapo ka fiIIuar be tejën në kë vend të Ukraines i cili është…

-“Kohët e fundit, në Per ëndim janë dëgjuar dekIarata se Rusia duhet të mpo shtet në fu shën e bet ejës në Do nbas le ta provojnë”, tha ai në një takim me udh eheqjen e Dumës së Shtetit dhe Iiderët e frak sioneve.

“Sot dëgj ojmë se duan të na mposhtin në fus hën e be tejës. Çfarë të them, Ie ta pro vojnë. Ne kemi dëg juar tashmë shumë herë se Per ëndimi dëshiron të hyjë në Iu ftë me ne deri në ukra inasin e fun dit. Është një trag jedi për popullin ukrainas, por, me sa duket, gjithçka po shkon në atë dr ejtim. Të gjithë duhet ta dinë se ende nuk kemi fill uar ndonjë gjë se rioze. Në të njëjtën kohë, ne nuk i ref uzojmë nego ciatat e paqes. Por ata që re fuzojnë duhet ta dinë se me ka limin e kohës, do ta kenë më të vështirë të ne gociojnë me ne”, tha lideri rus, rap orton reuters./TeIegrafi/

Related posts
Aktualitete

Fat I Madh !! Ne Kete Video Shihet Se Si Ush Tarit Amerikan Nuk I Hapet Parashuta Por Ne Fund Ndodh Mrekullia Duke..

Aktualitete

Thirrje Qeverise Se Kurtit ! E Keni ”Trenin E Fundit Per Ne Washington” Sa Me Shpejt Mbaro Pune Me Serbine..

Aktualitete

Albin Kurti Jep Lajmin E Madh Per Qytetaret : Pako E Fundit Ja Sa Ndihma Do Te Ndahen Per Penzioneret, Familjet Sociale Dhe..

Aktualitete

Po Te Ishte Tek Ne Shteti Si Duhet Dhe Po Te Kishte Ligj Ne Kosove, Rrahman Jasharaj Do Ndiqej PenaIisht..

Leave a Reply

Your email address will not be published.